23.5.11

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ - ANGRY AND DESPERATED TO THE WHITE TOWER


Τετάρτη, 25 Μάιος · 6:00 μ.μ. - 11:30 μ.μ.
Wednesday, the 25th May; 6:00 pm - 11:30 pm


ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
WHITE TOWER

Thessalonike, Greece


We declare our outrage peacefully during the crisis. During all those who led us to this point. Spontaneously, without political parties, groups and ideologies.


Δηλώνουμε ειρηνικά την αγανάκτησή μας κατά της κρίσης. Κατά όλων αυτών που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Αυθόρμητα, χωρίς κόμματα, ομάδες και ιδεολογίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου