30.5.11

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ-CONTACT3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ-CONTACTcontACT#3- Cross My Art  …εκεί που η τέχνη συναντά τον πραγματικό εαυτό της...
Φεστιβάλ Σύγχρονης Καλλιτεχνικής Δημιουργίας
1-9 Οκτωβρίου 2011

To contACT art club διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ετήσιο φεστιβάλ Σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με τίτλο
contACT#3- Cross My Art
Έχοντας ήδη στο ενεργητικό του τη διοργάνωση δύο επιτυχημένων φεστιβάλ (contACT#1 & contACT#2- Abnormal cocreation) φιλοδοξεί για ακόμα μια χρονιά να φέρει σε επαφή τόσο τους ίδιους τους καλλιτέχνες όσο και τις δημιουργίες τους με το κοινό της πόλης.
 Στόχος φέτος είναι να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική παρουσίαση του τρόπου διαβίωσης και επιβίωσης του σύγχρονου ανθρώπου, όπως την αντιλαμβάνεται και την «αποδίδει» ο εκάστοτε καλλιτέχνης μέσα από το έργο του.
«…Είναι όντως δύσκολο να ξεχωρίσεις την πραγματικότητα από το όνειρο ή τον εφιάλτη, την ψύχωση από την εμμονή, την αδυναμία από τη δύναμη και την τέχνη από τη ζωή, αφού η διαρκής αλληλοπεριχώρησή τους καθρεπτικά αντικατοπτρίζεται σε αέναο κύκλο.» (Αναστασία Γκίτση)
Στο φεστιβάλ μπορούν να συμμετέχουν καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται σε κάθε μορφή τέχνης:
 Θέατρο, Χορός, Μουσική, Φωτογραφία, Εικαστικά, Video Art, Installations, Κόσμημα, Γλυπτική, Comics κ.ό.κ

Το contACT #3 θα επεκτείνει και φέτος τις δράσεις του πέραν του χώρου του contACT art club, τόσο σε καλλιτεχνικούς όσο και σε μη καλλιτεχνικούς χώρους, ενώ, Παράλληλα, στο πρόγραμμά του θα εντάξει και σεμινάρια- workshops.
 Θα ακολουθήσουν περαιτέρω ενημερωτικά email προς τους συμμετέχοντες όσον αφορά τους χώρους διεξαγωγής του Φεστιβάλ.
Οι καλλιτέχνες καλούνται να αποστείλουν
 Την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη
 Φωτογραφίες και ακριβείς διαστάσεις των έργων τους (exhibition part)
 Video ενδεικτικό του project (θέατρο, χορός, μουσική, happening- performing art part)
Το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 ηλεκτρονικά στο mycontactspace@gmail.com. Επίσης, μπορούν να επισκεφθούν το website του contACT  http://contactspace.wordpress.com και να αποστείλουν αυτόματα την αίτησή τους.
Παρακαλούνται, επίσης, να περιγράψουν με σαφήνεια το concept τους προκειμένου να είναι ουσιαστική και «γόνιμη» η συμμετοχή τους στο φεστιβάλ.  
Αιτήσεις ελλιπείς στοιχείων ή που δε συνοδεύονται από φωτογραφίες/ video, καθώς και οι ληξιπρόθεσμες θα αποκλείονται.
contACT
Contemporary Art Club
Δάφνης 12-Γιαννιτσών (περιοχη City Gate), τ.κ. 54627
Τηλ: 2314-010237
Θεσσαλονίκη

contACT # 3 - Cross My Art ... where art meets the real itself ... Festival of Contemporary Artistic Creation 1-9 October 2011

 To contACT art club organized for the third consecutive year the annual festival of contemporary art titled
contACT # 3 - Cross My Art
Having been active in the organization of two successful festivals (contACT # 1 & contACT # 2 - Abnormal cocreation) aims for another year to bring together both artists themselves and their creations with the public in the city.
 goal this year is to make a substantive presentation of the lifestyle and survival of modern man, as understood and "attaches" the individual artist through his work.
"... It is indeed difficult to distinguish reality from dream or nightmare, psychosis of persistence, weakness of the power and art of life, after continuous alliloperichorisi mirrors reflected a perpetual cycle." (Anastasia Gkitsi)
 the festival can participate artists working in any art form:  Theatre, Dance, Music, Photography, Visual Art, Video Art, Installations, Jewellery, Sculpture, Comics etc

The contACT # 3 this year and will expand its operations beyond the area of ​​contACT art club, both artistic and non-art spaces, while in the program will integrate and seminars-workshops.
 
Followed by further information email to participants on the premises of the Festival.
 The artists are invited to send  The application form completed  Photos and exact dimensions of their work (exhibition part)  Video indicative of the project (theater, dance, music, happening-performing art part)
No later than June 30, 2011 electronically to mycontactspace@gmail.com. They can also visit the website of contACT http://contactspace.wordpress.com and automatically send the request. Kindly also clearly describe the concept in order to be effective and "fruitful" to participate in the festival. Applications incomplete information or not accompanied by photos / video, and the maturity will be excluded.
contACT Contemporary Art Club Laurel 12-Giannitsa (area City Gate), PO 54627 Tel: 2314-010237 Thessaloniki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου