27.4.11

Το βιβλίο αλλιώς | The book otherwise

The book  otherwise | Tuesday, 03 May 2011
Στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Η Parallaxi και η ομάδα του “Θεσσαλονίκη Αλλιώς” συνεχίζουν τις δράσεις τους, εστιάζοντας αυτή τη φορά στον πολιτισμό με επίκεντρο το βιβλίο. Σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) η “Θεσσαλονίκη Αλλιώς” βλέπει το “Βιβλίο Αλλιώς” και υποδέχεται την 8η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου (5-8 Μαΐου) στην πόλη.


In the 8th International Book Fair Thessaloniki

The Parallaxi and his team "Thessaloniki Otherwise​​" continue their actions, this time focusing on culture-centered book. In collaboration with the National Book Centre (EKEBI) the "Thessaloniki else " sees "Book
Otherwise​​" and hosts 8th International Book Fair (5-8 May) in the city.1 σχόλιο: